Kategorija: <span>Mokinių projektai</span>

Sausio 29 d. Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Kerpė vedė integruotas kalbų pamokas. 6-8 klasių mokiniams. Pamokos metu mokiniai turėjo surinkti 20 žodžių pasirinktą tematika ir užrašyti juos visomis kalbomis kurių mokosi: lietuvių, vokiečių, rusų bei anglų. Į pagalbą buvo pasitelkti įvairių kalbų bei keturių kalbų žodynai paveikslėliuose. Mokiniams išties buvo įdomu rasti panašius ( panašiai rašomus ar tariamus) žodžius skirtingose kalbose bei plėsti savo žodyną kalbose kurių mokosi dabar. Rasti bent keliose kalbose panašūs žodžiai buvo užrašyti į tam paruoštus…

Mokinių projektai

2019 m. Sausio 1 – vasario 28 dienomis Goethe’s instituto Lietuvoje ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos organizuojamame komiksų konkurse ” Comic zeichnen – Deutsch anwenden” dalyvavo 7 klasės mokiniai David Odebiyi ir Jokūbas Pilipavičius su darbu „Hilfe! Eindringlinge!”.

Mokinių projektai

Mokomės vokiečių kalbos: tradiciškai ir nelabai tradiciškai, bet noriai – 6 ir 7 klasių moksleiviai kepė meduolius, keliavo į Liubeką.

Mokinių projektai Uncategorized

7 klasėje vyko integruota kalbų pamoka pagal projektą „Kelionė per keturias kalbas“Mokiniai rinko, rašė, lygino žodžius susijusius su mokyklos aplinka (baldai, įranga, kanceliarija) keturiomis kalbomis: rusų, vokiečių, anglų ir lietuvių.

Mokinių projektai Uncategorized

Projekto koordinatorius: Vokiečių kalbos vyr, mokytoja Kristina Kerpė Projekto vykdytojai/dalyviai: 6-8 klasių mokiniai besimokantys vokiečių kalbos Projekto tikslas: Pažinti tautą per gyvą kalbos ir kultūros patyrimą Projekto uždaviniai: Pažinti vokiečių tautos, kurios kalbos mokomasi, kultūrą. Patirti (gyvai girdėti, komunikuoti) vokiečių kalbą. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: 2018.11.05 – 2019.04.30 pasiruošimas kelionei į Liubeką (Vokietija) : Kelionės būdo/transporto pasirinkimas (6 kl.mokiniai). Kelionės programos – lankytinų vietų, renginių, susitikimų derinimas (7 kl.mokiniai). Kelionės sąmatos sudarymas. Kelionės programos vykdymas…

Mokinių projektai

Projekto koordinatoriai: Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Kerpė Lietuvių kalbos mokytoja Kristina Karečkienė Rusų kalbos mokytoja Nataliia Lytovchenko Anglų kalbos mokytojas Romualdas Rževuskis Projekto vykdytojai: 7 klasės mokiniai Projekto tikslas: Palyginti keturių kalbų – lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių – panašumus. Projekto uždaviniai: Surinkti kalbų, kurių mokomasi, sintaksiškai ir fonetiškai panašius žodžius. Atrasti kalbinių bendrumų, padedančių suprasti bei mokytis kalbų. Ugdytis mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: Surinkti sintaksiškai bei fonetiškai panašius žodžius, esančius lietuvių, anglų, rusų bei vokiečių kalbose.…

Mokinių projektai

Projekto koordinatorius: Žmogaus saugos vyr. mokytoja Kristina Kerpė Projekto vykdytojai: 5 ir 7 klasių mokiniai besimokantys žmogaus saugos Projekto tikslas: Pasiruošti įvairioms ekstremalioms situacijoms Projekto uždaviniai: Susipažinti su įvairiomis ekstremaliomis situacijomis. Modeliuoti veiksmus įvairių ekstremalių situacijų metu. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius. Projekto vykdymo etapai: Projektinio darbo temų pasirinkimas (Išgyventi…{nurodyti vietą ar/ir situaciją}), informacijos rinkimas. (2018.10.01 – 11.30) Surinktos informacijos sisteminimas pagal tris kriterijus (2018.12.03 – 2019.03.15) : Pasiruošimas ekstremaliai situacijai – galimų pavojų/grėsmių numatymas. Prevencija – priemonės/ veiksmai…

Mokinių projektai