Tauta = kalba + kultūra

Projekto koordinatorius:

Vokiečių kalbos vyr, mokytoja Kristina Kerpė

Projekto vykdytojai/dalyviai:

6-8 klasių mokiniai besimokantys vokiečių kalbos

Projekto tikslas:

Pažinti tautą per gyvą kalbos ir kultūros patyrimą

Projekto uždaviniai:

  1. Pažinti vokiečių tautos, kurios kalbos mokomasi, kultūrą.
  2. Patirti (gyvai girdėti, komunikuoti) vokiečių kalbą.
  3. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius.

Projekto vykdymo etapai:

  1. 2018.11.05 – 2019.04.30 pasiruošimas kelionei į Liubeką (Vokietija) :
  2. Kelionės būdo/transporto pasirinkimas (6 kl.mokiniai).
  3. Kelionės programos – lankytinų vietų, renginių, susitikimų derinimas (7 kl.mokiniai).
  4. Kelionės sąmatos sudarymas.
  5. Kelionės programos vykdymas 2018. 05. 18-26
  6. Kelionės apibendrinimas, vizualizavimas, pristatymas mokyklos bendruomenei 2019.05.27-06.14