Pagelbėjome „Maisto bankui”

2023 m. spalio 18 d. (trečiadienį) I g. klasės moksleiviai (auklėtoja Eglė) savo laiko skyrė
savanorystei – 2 valandas buvo pagalbininkais „Maisto banke“. Juk gera daryti gerus darbus!