Priėmimo tvarka

Klasės komplektuojamos: pradinėse – iki 16 mokinių; vyresnėse – iki 18 mokinių.

Tėvai supažindinami su mokyklos misija, mokinių elgesio taisyklėmis ir sutarties sudarymo sąlygomis.
Mokiniai priimami į mokyklą tėvams pateikus prašymą raštu, sudarius ir pasirašius dvišalę sutartį (tarp mokyklos vadovo ir vieno iš mokinio tėvų ar globėjų) bei pateikus medicininę pažymą, kad mokinys gali lankyti mokyklą.
Specialiųjų poreikių vaikai į bendrojo ugdymo grupes priimami pateikus Pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimus.

Mokymosi sutarties kaina gali būti derinama, jei:
– jūs esate daugiavaikė šeima;
– jūs esate nepilna šeima;
– jei vienas iš šeimos narių turi negalią;
– jei šeima turi finansinių sunkumų, tačiau gali mokyklai pasiūlyti savo paslaugas.

Jei norite mokytis mūsų mokykloje – kviečiame užsiregistruoti mokyklos raštinėje tel. (8 46) 340 415 dėl susitikimo su mokyklos direktore.
Į susitikimą su gimnazijos vadovu kviečiame atvykti su mokiniu.