Maitinimas

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijai maitinimo paslaugas teikia UAB „Vaterlinija“ – kavinė „Laineris“ (Tel. (8 46) 271 404). Pietūs kasdien atvežami termosuose. Su savaitės valgiaraščiu galima susipažinti mokyklos svetainėje.

Pietūs 0 – 4 kl. – 2,80 Eur.
Pietūs 5 – 8, I – IV gimnazijos kl. 3,10 Eur.
Sriuba – 0,65 Eur.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

VALGYMO GRAFIKAS

PUSRYČIŲ VALGYMO GRAFIKAS nuo 2022-09-01
9:00 – 9:15 VAL. – PRIEŠMOKYKLINĖ ir 1 KLASĖS
9:15 – 9:25 VAL. – 2-4 KLASĖS

PIETŲ VALGYMO GRAFIKAS nuo 2022-09-01
11:50 – 12:00 VAL. – 4 KLASĖ
12:00 – 12:15 VAL. – 5 ir 6 KLASĖS
12:15 – 12:30 VAL. – 7, 8, I – IV GIMNAZIJOS KLASĖS
12:50 – 13:10 VAL. – PRIEŠMOKYKLINĖ ir 1 KLASĖS
13:10 – 13:25 VAL. – 2 ir 3 KLASĖSMeniu: