Neformalus ugdymas

Neformalusis ugdymas – Gimnazijos organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, kuri padeda mokiniui, pasirinkusiam meninę, technologinę, sportinę, sveikatinimo, dvasinio tobulinimo ar panašią veiklą, įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, puoselėja mokinių kūrybines galias.
Gimnazijoje daug dėmesio skiriama neformaliojo ugdymo veiklai. Mokiniams mokslo metų pradžioje sudaromos galimybės pasirinkti kuo įvairesnes neformaliojo ugdymo programas. Neformaliajam ugdymui keliamas pagrindinis tikslas: sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patenkinti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti savo gabumus, gilinti dalykinius gebėjimus, plėsti akiratį profesijų pasaulyje. Neformaliuoju ugdymu siekiama atrasti mokiniuose jų talentus. Tai galimybė išbandyti save įvairiose srityse (muzikos, meno, sporto ir kt.). Pasitelkus neformaliojo ugdymo metodus, atskleidžiami ir lavinami asmeniniai, elgesio ir bendravimo, tarpkultūriniai, organizaciniai ir kūrybiškumo įgūdžiai.


Neformaliojo ugdymo veiklose gali dalyvauti ir kitų mokyklų mokiniai. Kaina už būrelio lankymą 15 Eur per mėnesį.