O tu pasilik prie to, ką išmokai…

Timotiejui 3,14-17 „O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai. Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui”.
Mąstydamas apie šiuos žodžius, dėkoju Dievui už Jo palaiminimus, išgydymus ir stebuklus, bet ar šitie dalykai padės mums būti pasiruošusiems kiekvienam geram darbui? Dažnai apie gerus darbus galvojame kaip apie vargšų pamaitinimą ar ligonių aplankymą. O ar galime atleidimą pavadinti geru darbu? Kaip sunku atleisti tam, kuris įskaudina tave septynis kartus per dieną, net jeigu kiekvieną kartą jis atgailauja…Bet ar įmanoma atleisti tam, kuris tiek kartų skaudina tave ir net neatgailauja dėl to?
Kaip C.S. Lewis rašė „Visiems patinka atleidimas, kol jiems patiems nereikia atleisti”. Bet kas žmogui neįmanoma, su Dievu įmanoma! (Lk 18,27) Juk tokia yra Dievo valia – kad mes atleistume vieni kitiems. Tik Dievo Žodis gali mus išmokyti ir įgalinti atleisti taip, kaip mums yra atleista.