Kelionė per keturias kalbas

Projekto koordinatoriai:

Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Kerpė
Lietuvių kalbos mokytoja Kristina Karečkienė
Rusų kalbos mokytoja Nataliia Lytovchenko
Anglų kalbos mokytojas Romualdas Rževuskis

Projekto vykdytojai:

7 klasės mokiniai

Projekto tikslas:

Palyginti keturių kalbų – lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių – panašumus.

Projekto uždaviniai:

  1. Surinkti kalbų, kurių mokomasi, sintaksiškai ir fonetiškai panašius žodžius.
  2. Atrasti kalbinių bendrumų, padedančių suprasti bei mokytis kalbų.
  3. Ugdytis mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Projekto vykdymo etapai:

  1. Surinkti sintaksiškai bei fonetiškai panašius žodžius, esančius lietuvių, anglų, rusų bei vokiečių kalbose. (2018.10.01 – 2018.04.19).
  2. Plakatų žodžiams rinkti gaminimas.
  3. Žodžių rinkimas bei rašymas plakatuose.
  4. Gimtosios bei užsienio kalbų mokytojų aktyvi pagalba mokiniams pamokų metų ieškant bei fiksuojant skirtingose kalbose panašius žodžius (tarpkalbinė integracija).
  5. Surinktų duomenų (žodžių) sisteminimas, kiekybinė bei kokybinė analizė. (2019.04.29 – 06.01).
  6. Gautų rezultatų apibendrinimas, apipavidalinimas bei pristatymas. (2019. 06. 01 – 14)