Išgyventi

Projekto koordinatorius:

Žmogaus saugos vyr. mokytoja Kristina Kerpė

Projekto vykdytojai:

5 ir 7 klasių mokiniai besimokantys žmogaus saugos

Projekto tikslas:

Pasiruošti įvairioms ekstremalioms situacijoms

Projekto uždaviniai:

  1. Susipažinti su įvairiomis ekstremaliomis situacijomis.
  2. Modeliuoti veiksmus įvairių ekstremalių situacijų metu.
  3. Ugdytis mokymosi mokytis visą gyvenimą įgūdžius.

Projekto vykdymo etapai:

  1. Projektinio darbo temų pasirinkimas (Išgyventi…{nurodyti vietą ar/ir situaciją}), informacijos rinkimas. (2018.10.01 – 11.30)
  2. Surinktos informacijos sisteminimas pagal tris kriterijus (2018.12.03 – 2019.03.15) :
  3. Pasiruošimas ekstremaliai situacijai  – galimų pavojų/grėsmių numatymas.
  4. Prevencija – priemonės/ veiksmai reikalingi išvengti galimų pavojų/grėsmių.
  5. Veiksmai iškilus pavojams/grėsmėms.
  6. Projektinio darbo apipavidalinimas – PPT, plakato ar kita vizualine forma. (2019.03.18 – 05.29)
  7. Projektinio darbo pristatymas klasės/mokyklos bendruomenei. (2019.06.11-14)