Mokyklos mokymo patalpų kompleksinis sutvarkymas

„VAIVORYKŠTĖS TAKO“ GIMNAZIJOS VIZIJA – MODERNI, KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANTI KRIKŠČIONIŠKA GIMNAZIJA

2010 – 2014 m. įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotas projektas „Klaipėdos VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos kompleksinis sutvarkymas“, kurio metu mokyklos pastatas buvo iš esmės rekonstruotas , atnaujintas ir sumoderninta bei sutvarkyta mokyklos aplinka. Įgyta nauja mokymo įranga bei priemonės.


„Jis yra mūsų Dievas, o mes – Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys!”

Psalmių 95:7.