Virginija Jonušienė

Gimiau, auga ir mokiausi Klaipėdoje. Baigusi pedagoginį institutą gavau paskyrimą į vaikų darželį, kuriame išdirbau 10 metų su vaikais, turinčiais regos sutrikimų. 
Po 5 metų pertraukos nusprendžiau toliau tęsti pedagoginį darbą, bet jau mokykloje. 
Persikvalifikavusi į spec. pedagogo–logopedo specialybę jau 16 metų dirbu VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinėje mokykloje. Esu šios mokyklos spec. pedagogė–logopedė.
Mano, kaip spec. pedagogo, pagrindinis tikslas – ugdyti kiekvieną mokinį, kad jis įgytų savo gebėjimus atitinkančių įgūdžių ir žinių, tėvus ir mokytojus jungtų vienas bendras tikslas – vaikų ugdymas ir, svarbiausia, nuoširdumas. 
Mano gyvenimo nuostata: kiekviena diena – Dievo dovana, todėl gyvenk taip, kad atsigręžęs atgal suprastum – gyvenau prasmingai ir visada padėjau kitam, kuriam buvo reikalinga pagalba.