Minėjome kovo 11-ąją

2023 m. kovo 9 d. mūsų gimnazijoje vyko renginys „Dainuoju laisvę“, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Renginyje skambėjo daug gražių dainų (pavyzdžiui, „Čia gimtinė“, „Žemėj Lietuvos“, „Giedu
dainelę, savo giesmelę“ „Baltas paukštis“), kurias atliko 1-7 ir II g. klasių mokiniai.
Renginio dalyviai galėjo išgirsti lietuvių poetų eilių: J. Degutytės „Mažutė“ (skaitė Urtė) ir B.
Brazdžionio „Laisvės paukštis“ (skaitė Sofija).
Mokinius renginiui ruošė muzikos mokytoja L. Butkevičienė ir lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja D. Rutkauskaitė.