Gavome „Erazmus+“ akreditaciją

„Vaivorykštės tako” gimnazija džiaugiasi laimėjusi „Erasmus+“ akreditaciją!

Vienas iš mūsų išsikeltų tikslų pradiniam etapui – tobulinti moksleivių socialines ir emocines kompetencijas.

Šio projekto metu mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, administracijos atstovai vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus, darbo stebėjimo mobilumus, semsis gerosios užsienio šalių mokyklų patirties.

Į mobilumus vyks ir grupė moksleivių. Jie atliks tarptautinio bendradarbiavimo patirtiniu pažinimu paremtas veiklas.

Mobilumų dalyviai bus atrinkti akreditacijos paraiškoje numatyta tvarka. Informacija apie dalyvių atranką mokiniams bus skelbiama TAMO dienyne, o mokytojams – elektroniniu paštu.

Dėkojame Projekto rengėjoms ir koordinatorėms – mokytojoms Ingridai Macytei-Ačerienei ir Bangai Valaitienei!