Geriausia namuos

Artėjo jau žiemužė
Su šalčiais ir badu –
Todėl maža kregždutė
Išskrido iš namų.

Šiltuos kraštuos ji džiaugės,
Kad maisto nepristigs,
Kad ji pati ir draugės
Daug vargo nesutiks.

Tik ilgesys kankino
Šalyje svetimoj
Ir toks stiprus troškimas,
Vis kvietė grįžt namo.

Ir vos žiema praėjo
Gimtinės laukuose,
Kregždelė išskubėjo
Į tėviškę linksma.

Sugrįš į gimtą žemę
Ir ten linksma giedos:
„Visur man būna gera,
Bet dar geriau namuos”.

Martyna Didenko