Gyvenimo vertybės

Mes gyvenimą suprantame kaip tam tikrą laiko dalį, kuri turi pradžią ir pabaigą, ir jo atkarpose kenčiame bei džiaugiamės, mylim, laukiam, svajojam, būnam patenkinti ir nusivylę, klimstantys į tuštybę ar ieškantys tikrų gyvenimo vertybių…
Kodėl gi mums nepabandžius įsivertinti nuoširdžiai, įsigilinti į save?..
Manasis gyvenimas nėra tobulas vien dėl to, kad mylimi žmonės man praveria žaizdas, kurios sunkiai užgyja, ir tam reikia laiko. Bet nepaisydami to jie dar užberia druskos, kuri mane griaužia bei naikina. Vieną dieną esame draugai, o kitą – jau priešai, nes visi ieškome tik naudos.
Kartais nesuprantu, kodėl taip pasaulis sutvertas ir kodėl tiek daug nepykantos jame. Juk Dievas įsakė mylėti vienas kitą bei gerbti kaip savo brolį ir sesę šeimoje.
Bet šeima – tai ne tik giminaičiai, o ir priimti vaikai iš globos namų. Kai kurie neturi tėvelių nei senelių, net draugų, net ir valgyti neturi… Bet vieną dalyką jie žino labiausiai – jie trokšta šeimos, kuri rūpintųsi bei mylėtų. Ir tai yra viena didžiausių gyvenimo vertybių.
Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgas ir kaitrus, vakaras, stebuklingas ir tylus – didžiausias Dievo stebuklas, įprasminantis būti su žmonėmis, kuriuos tu myli ir kurie myli tave. Tai gražiai atskleidė rašytojas I.Šeinius. Kupreliui meilė – vienatinė gyvenimo prasmė, netekti jos – kaip ir gyvenimo nustoti. Jis jautė savo kūnu, tikėjo savo širdimi, kai su Gunde vaikščiodavo, kai jai gruodavo ir kai jos laukdavo bažnyčioje… Tikros gyvenimo vertybės jam buvo meilė. Nors Kuprelį mylimoji paliko, dėl to teko kentėti, liūdėti, bet jis nepyko ant Gundės ir jos tėvų, išgyveno, subrendo; praeitis padarė jį drąsesnį, tvirtesnį, pasitikintį, nes nusiraminimą surado vertybėse, kurios nesensta: meilėje, gamtoje, Dievuje, knygose…
Aš dar paauglė, bet manau, kad verta saugoti visa, ką mums suteikia Dievas. Verta tikėti, mylėti ir kentėti, džiaugtis savo žeme, šeima, draugyste… Tai yra gyvenimo vertybės, ir aš tikiu, kad jos lydės kiekvieną mūsų ir padės įveikti kliūtis savame kelyje.

Greta Gergelytė, 10 kl.