Meldžiau išganyti

Stovėk stovėk – be virpėjimo, ąžuole –
Šitokios akys, toksai meistriškumas, Jėzau,
Griebki tvirtai rankomis
Jauną krūtinę, mane, mano būtį ir svają
Pilnai atsiduodu, baltais debesėliais parimusi
Tu – šitokio grožio,
Aš –  šitokio amo netekus
Paimk mane stipriai
Giliai ir galingai
Tarsi rasa – liežuvėliai
Šlapi, debesėly užgimę – kur nuodėmei
Atsaką duodu
Paimk paimk – be drebėjimo, sakale –
Šitokios rankos, sparnai, ak, didybė,
Įvesk į mane
Savo daigą ir sėklą
Kad augtų dar vienas pranašas
Tokiam nekaltume
Tokiam žydėjime
Šventa…
Stovėk ir paimk
O, sakale, ąžuole, Jėzau…

Aistė Sokolovaitė, 12kl.