Šimtas žodžių Lietuvai

Brangi Lietuva, čia aš užaugau, žengdamas pirmuosius žingsnius ant rudens įšalo prisotintos žemės, keliaudamas tavo spalvotų medžių ir vešlių krūmynų nusėtais takais. Visi šie praėjusieji metai buvo Tavo duodama dosni dovana, kuri manyje išugdė tautybės šaknis ir suteikė gimtinės paveldą. Gyvendamas čia, tavo glėbyje, saugiai ir kupinas laisvės gavau galimybę dar labiau branginti ir vertinti tavo gerus darbus ir pasiekimus.
Tačiau, brangi Lietuva, kodėl kartais tu leidi save niekinti ir žeminti kitiems? Parodyk ir primink tiems, kurie kalba už tavo nugaros, kad svarbiausia ne žmonių asmeninė gerovė, bet rūpinimasis kitais, tautos tradicijos bei bendruomeniškumas!
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tavimi, manoji Lietuva!

Rimantas Gečas, II gimnazijos klasė
mokytoja Deimantė Rutkauskaitė