Mūsų augintiniai

Jau nuo pat ankstyvo spalio 2 d. ryto - mokykloje jaučiamas sujudimas. Ši diena skirta gyvūnų globai paminėti. Augintinius atsinešė ar atsivedė net dvidešimt mokyklos mokinių. Žinoma, visi kiti taip pat susižavėjimo kupinais žvilgsniais stebėjo atvykusius mūsų mažuosius globotinius.
Šventė prasidėjo trumpu 2-os gimnazijos klasės mokinės B.Grigaliūnaitės pranešimu apie šv. Pranciškų Asyžietį ir jo nuveiktus darbus. Vėliau sekė kiekvieno globotinio prisistatymas ir susižavėjimo ar nustebimo lydimi atodūsiai - puikus, džiaugsmu ir meile pripildytas rytas.
Vėliau mažieji ir vyresnieji kvietė į paruoštas savo augintinių nuotraukų ir piešinių ekspozicijas. Netrųko klausimų ir renginyje dalyvavusiai veterinarijos gydytojai Ritai Ilgūnei. Visi susidomėję klausėsi pasakojimo apie gydytojos praktiką svečiose šalyse bei gyvūnų globą ir priežiūrą.
Šioje šventėje lankėsi ir jos akimirkas fiksavo fotografė Inga Stankienė. Dėkojame viešnioms už puikias akimirkas praleistas jų bendrijoje, dėkojame kiekvienam pristačiusiam savo augintinį ar kitaip prisidėjusiam prie šventės.