Sveikinom mokytojus!

Mokytojų dienos proga - tradiciškai "mokytojauti" pabandė patys mokiniai ir... turbūt įsitikino, kad nelengva, tikrai ne taip paprasta kaip atrodo, pravesti pamoką kitiems.
Todėl tą dieną gėlės ir nuoširdūs padėkos žodžiai tikriesiems "Vaivorykštės tako" gimnazijos mokytojams.